Bøstrand Tur- og grendelag

Beskrivelse av foreningen (aktiviteter, medlemmer m.m.):
Bøstrand Tur- og Grendelag ble stiftet tidlig på 90-tallet. Grendelaget har gjennom årene hatt stor aktivitet. Vi har bygget, og drifter, en 3,5 km lang lysløype med tilhørende garasje for tråkkemaskin. I lysløypa har vi satt opp en Lavvo med utedo. Den er brukt som dagsturmål og treffsted, og blir ofte benyttet av barnehage, skole samt til sosiale sammenkomster. Den er gratis å bruke og åpen for alle. Sommeren 2020 satte vi også opp en Gapahuk ved Lillevannet. Dette tiltaket ble realisert gjennom midler fra Hålogaland Friluftsråd. Det kjøres skiløyper i lysløypen og opp til Storvatnet via Lillevatnet, samt videre til Steinbua når forhold ligger til rette for det.

Beskrivelse av prosjektet: 

Behov.
Tråkkemaskinen vår er en eldre modell fra 80-tallet og er fortsatt i drift. Vi ser at de siste årene har utgifter til vedlikehold og reparasjoner økt kraftig. Vi er usikker på hvor lenge maskinen vil holde og ønsker derfor å kjøpe inn nytt utstyr for å fortsette med oppkjøring av skiløyper. Vi har sjekket priser på utstyr som kan være aktuelt for oss. Scooter og Groomer med sporsetter er det vi finner mest hensiktsmessig for vårt bruk. Totalsummen på disse tilbudene ligger på rundt 300 000,-. Scooteren vil også kunne brukes til annet arbeid i grendelagets regi som vedkjøring, løyperydding, oppkjøring av nødvendig utstyr og lignende.

Drift og økonomi.
Grendelaget er dugnadsdrevet med en økonomi hvor utgifter og inntekter er i balanse. Dermed er vi er avhengig av økonomisk støtte til større investeringer, slik som innkjøp av dette utstyret. Vi er likevel godt rustet til å betjene service, vedlikehold og drift av det planlagte utstyret. Løyper kjøres av frivillige, og vi har et solid lag av frivillige å ta av.

Samfunnsløftet har godkjent prosjektet, og har innvilget søknaden vår med nesten 50 % av kostnaden. Nå håper vi at dere kan være med på dette spleiselaget slik at vi kommer helt i mål med prosjektet.