Installasjonsvirksomheten holder til i Bjørkåsen i Ballangen. Avdelingen tar oppdrag i hele regionen. Installasjonen er medlem av Elfag-kjeden.

Vi utfører:

Nå er F-gass forordningen innført i Norge.
Det innført krav om sertifisering/ opplæring av personell og bedrifter som er i befatning med kuldemedium-gassene ifølgende type anlegg:

  • Stasjonære kulde, klima og varmepumpeanlegg
  • Klimaanlegg i kjøretøy
  • Brannslukkingsutstyr og systemer som inneholder F-gass
  • Høyspentbrytere og annen kraftelektronikk som benytter SF6
  • Utstyr som benytter F-gasser som løsemiddel

Formålet med forordningen er å redusere utslippene av sterke klimagasser som HFKer, PFKer og SF6.

Telefon: 47 47 81 81

E-post: tom-erik@ballangenutvikling.no

Samsvarserkl.pdf