Ballangen Utvikling AS skal bidra til langsiktig vekst i regionen ved å videreføre og skape ny næring og nye aktiviteter.

Selskapet driver også utdeling av midler til kunst og kultur, lag og foreninger. Stedsutvikling, idretts- og friluftsliv samt kompetanseutvikling er også viktige områder vi kan støtte.

Formål

Selskapet har som formål å bidra til en langsiktig vekst gjennom investeringer i næringsvirksomhet i regionen som også skal sikre tilførsel av verdier i det geografiske området som ved opprettelsen av stiftelsen utgjorde Ballangen kommune, og utdeling av midler til allmennyttige formål og veldedige eller allmennyttige organisasjoner i det geografiske området som ved opprettelsen av stiftelsen utgjorde Ballangen kommune.

Siste nytt fra MX sport Ballangen

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons Last flere