Velkommen til

Ballangen Utvikling AS

 

Ballangen Utvikling AS skal bidra til langsiktig vekst i regionen ved å videreføre og skape ny næring og nye aktiviteter. Selskapet driver også utdeling av midler til kunst og kultur, lag og foreninger. Stedsutvikling, idretts- og friluftsliv samt kompetanseutvikling er også viktige områder vi kan støtte.

 

Søk på midler fra Ballangen Utvikling AS

Ballangen Utvikling AS deler ut midler til allmennyttige formål. Lag og foreninger i området Ballangen som har et prosjekt de ønsker støtte til kan sende inn søknad innen 1. februar 2024. Benytt søknadsskjema på våre hjemmesider, Utdelinger | Ballangen Utvikling.