Velkommen til

Ballangen Utvikling AS

 

Ballangen Utvikling AS skal bidra til langsiktig vekst i regionen ved å videreføre og skape ny næring og nye aktiviteter. Selskapet driver også utdeling av midler til kunst og kultur, lag og foreninger. Stedsutvikling, idretts- og friluftsliv samt kompetanseutvikling er også viktige områder vi kan støtte.