Ballangen Utvikling AS har sitt utspring i Ballangen Energi AS (BEAS). I 2019 ble det gjennomført en fisjon og all virksomhet ble overført til Ballangen Utvikling AS. Av tre kraftstasjoner så ble en av dem (Arnes kr st) med over i den nye virksomheten. De to andre tilhører stadig BEAS. BEAS er nå eid av Narvik kommune og Ballangen Utvikling AS.

1/1-2018 ble all nettvirksomhet solgt til Nordkraft Nett og strømnettet i Ballangen ble slått sammen med nett i Narvik. Drift og vedlikehold av strømnettet er det derfor Nordkraft Nett som utfører.

Sommeren 2018 ble også kraftomsetningen til strømkunder solgt til Polar Kraft AS. Ballangen Utvikling AS har derfor ikke lenger noe direkte forhold til strømkunder. Derimot eier vi fortsatt installasjonsvirksomhet og sport- og el butikk.

På nyåret i 2018 flyttet vi fra Bjørkåsen til lokaler i servicebygget i sentrum av Ballangen. BalEiendom holder også til i de samme lokalene.