Avd. Installasjon

Vi er en elektrisk installasjonsbedrift og er medlem av Elfag-kjeden.
Vi utfører elektrisk arbeid for både private og bedrifter.

Kontakt oss
telefon 474 78 181
e-post tom-erik@ballangenutvikling.no.

Praktisk info om elektrisk arbeid og installasjoner

Elektrisk installasjons- og reparasjonsarbeide skal utføres av fagfolk. Benytt deg derfor av en elektroinstallatør når slikt arbeid skal utføres.

GODE RÅD!

 • Bruk aldri sterkere pære enn lampen er godkjent for
 • Bruk kun godkjent utstyr
 • Tørk ikke tøy på elektriske ovner
 • Hold gardiner vekk fra elektriske ovner
 • Legg ikke skjøteledninger gjennom døråpninger
 • Unngå koblingsklyser
 • Unngå lange skjøteledninger
 • Ikke utfør arbeid som krever fagmann
 • Slå av elektriske apparater som ikke er i bruk
 • Er sikringer, bryter, stikkontakter og/eller koblingsbokser unormalt varme kan det tyde på overbelastning
 • Slå av TV-apparatet med av/på knappen
 • Installerer du en eller flere jordfeilbrytere i anlegget kan du avverge branner og den beskytter deg så du ikke får strøm