Ballangen Utvikling AS har i 2023 delt ut midler til følgende lag/foreninger:

Ballangen Bygdeutviklingslag (Frivillighets)

Begrunnelse
Innenfor Ballangen Utviklings retningslinjer vedrørende å skape aktivitet i lokalmiljøet. Organisasjonen driver bred aktivitet mot allmenheten. Stort lokalt engasjement.

kr 50 000,-

Ballangen Turnforening

Begrunnelse
Godt tiltak som gir ungdom et mål å strekke seg mot, noe som er en meget viktig gulrot for ungdom i denne alderen. Turnforeningen jobber aktivt for at flere skal bli medlemmer, viktig i en alder der mange faller fra. Turnforeningen er en av Ballangens bidrar til økt bolyst og boglede og er et fundament i samfunnet. Forutsetter at stevnet blir gjennomført og at BU promoteres.

kr 25 000,-

Puls Musikkverksted 2023

Begrunnelse
Innenfor Ballangen Utviklings retningslinjer vedrørende å skape aktivitet i lokalmiljøet. Treffer veldig godt på aldersgruppen for barn og unge. Kulturtiltak. PULS var en viktig møteplass tidligere, og vil nå kunne bli det på nytt. BUAS har vurdert om dette kan være konkurransevridende innenfor utleievirksomhet, men kommet frem til at det ikke er det da kapasiteten i Ballangen er for lav. Derfor vil dette være et gode som kan komme hele allmennheten til gode og gi tiltrengt økonomi for å utvikle PULS tilbudet ytterligere. Forutsetter at BUAS promoteres.

kr 50 000,-

Ballangen Disc

Begrunnelse

Flott tiltak av ungdom som vil kunne skape mye aktivitet. Denne type aktivitet er med på å gjøre området atraktivt. Lavterskeltibud for alle aldre.

kr 50 000,-

Ballangen Musikkforening

Begrunnelse
Kulturaktivitet som samler flere lag og foreninger. Markering av 100-års jubileum for kirke vil samle mange og gi en fin kulturell opplevelse.

kr 35 000,-

Djupåsen Grendelag

Begrunnelse
Prosjektet gir alle tilgang til nye friluftsområder og er et allmennyttig formål innenfor friluftsliv. Prosjektet vil også legge til rette for at bevegelseshemmede kan ha et turmål. Veldig familivennlig prosjekt.

kr 50 000,-

Vilthallen AS

Begrunnelse
Ved å stimulere til en slik aktivitet vil man bidra til å øke attraktiviteten for å utøve jakt i tidligere Ballangen kommune, stimulere til at ungdom starter med jakt og ikke minst kan gi grobunn for en liten næring som på sikt kan utvikle seg økonomisk gunstig. Lokalet brukes også til ulike kurs innenfor jakt- og friluftsliv. Prosjektet har stort lokalt engasjement.

kr 25 000,-

Bruksåsfjellet tur- og løypelag

Begrunnelse
Å skape boglede og bolyst i kommunen for hele befolkningen er et viktig argument for å gi prosjektet støtte. Friluftsliv, natur og folkehelse er viktige argumenter for å bo i kommunen. Hele befolkningen får glede av gode forhold for å gå på ski, samt at det øker attraktiviteten til området for folk utenfor tidligere Ballangen kommune. Laget har gjennom flere sesonger vist at de lager flotte skiløyper.

kr 10 000,-

Kjeldebotn Countryfestival 2023

Begrunnelse
Kulturell festival som har befestet seg godt i regionen. Kommer hver år mange tilreisende for å høre god musikk. Skaper mye aktivitet og positivitet.

kr 25 000,-

Kjeldebotn Båtforening - folkebadstu

Begrunnelse
Innenfor Ballangen Utviklings retningslinjer vedrørende å skape aktivitet i lokalmiljøet. Ballangen Utvikling ser det som viktig at grendene skaper aktivitet for å samle seg om mangfoldet. Tiltaket kommer hele befolkningen til gode. Gjør området mere atraktivt.

kr 25 000,-

Dypdalås Grendehus

Begrunnelse
Innenfor Ballangen Utviklings retningslinjer vedrørende å skape aktivitet i lokalmiljøet. Ballangen Utvikling ser det som viktig at grendene skaper aktivitet for å samle seg om mangfoldet. Tiltaket kommer hele befolkningen til gode.

kr 50 000,-

Ballangen Utvikling AS har i 2022 delt ut midler til følgende lag/foreninger:

Haafjeldets venner

Utbedring av sti og hytter
Begrunnelse

Å skape boglede og bolyst i kommunen for hele befolkningen er et viktig argument for å gi prosjektet støtte. Friluftsliv, natur og folkehelse er viktige argumenter for å bo i kommunen. Hele befolkningen får glede av gode forhold for turgåing, samt at det øker attraktiviteten til området for folk utenfor tidligere Ballangen kommune

kr 35 000,-

Ballangen Flerbrukshall

Innkjøp av stoler og bord
Begrunnelse
Tiltaket bidrar til at det kan foregå mange ulike aktiviteter der det er plass til å samle mange. Dette er Ballangens storstue og en meget viktig møteplass for de store anledninger. Tiltaket kommer hele befolkningen til gode.

kr 100 000,-

Ballangen Bygdeutviklingslag

Aktiviteter sentrum/julegrantenning

Begrunnelse
Innenfor Ballangen Utviklings retningslinjer vedrørende å skape aktivitet i lokalmiljøet. Tiltaket kommer hele befolkningen til gode og er et viktig innslag i mørketiden.

kr 15 000,-

Efjord Grendelag

Grillstua og toalett
Begrunnelse
Innenfor Ballangen Utviklings retningslinjer vedrørende å skape aktivitet i lokalmiljøet. Ballangen Utvikling ser det som viktig at grendene skaper aktivitet for å samle seg om mangfoldet. Tiltaket kommer hele befolkningen til gode.

kr 30 000,-

Ballangen Turlag

Skilting og klopping av turstier
Begrunnelse
Å skape boglede og bolyst i kommunen for hele befolkningen er et viktig argument for å gi prosjektet støtte. Friluftsliv, natur og folkehelse er viktige argumenter for å bo i kommunen. Hele befolkningen får glede av gode forhold for turgåing, samt at det øker attraktiviteten til området for folk utenfor tidligere Ballangen kommune.

kr 35 000,-

Kvitfors og omegn bygdelag

Utbedring råte grendehus
Begrunnelse
Innenfor Ballangen Utviklings retningslinjer vedrørende å skape aktivitet i lokalmiljøet. Grendehus er viktige lokale samlingspunkt som også knytter lokalsamfunnene innenfor tidligere Ballangen kommune sammen.

kr 20 000,-

Ballangen Utvikling AS har i 2021 delt ut midler til følgende lag/foreninger:

Sommer Narvik 2021

Aktiviteter barn og unge

kr 100 000,-

Efjord Grendelag

Oppgradering El-anlegg

kr 50 000,-

UL Fremskritt

Renovering ungdomshus Eide

kr 40 000,-

Bøstrand tur- og grendelag

Løypeoppkjøringsutstyr

kr 75 000,-

Skogøys venner

Utstyr for restaurering av båt

kr 30 000,-

Vilthallen AS

Slaktehall, småskala produksjon og kortreist mat

kr 40 000,-

Ballangen bygdeutviklingslag

Faddergave

kr 20 000,-

Ballangen Røde kors

Snøscooter

kr 100 000,-

Ballangen Skytterlag

Utstyr til skytetrening

kr 10 000,-