Informasjon og bilder fra prosjekter det har vært investert midler i

Ballangen Energi – Hjertvatn/Røvatn
Ballangen Energi AS (BEAS) har drevet Hjertvatn kraftverk siden 1957 med tillatelse gitt i kgl.res av 18. november 1955. Anlegget utnytter fallet mellom henholdsvis Hjertvatnet (HRV 254,3 moh.) og Sjurvatnet (NV 55 moh.). Konsesjonen utløp i 2005 etter 50 år og anleggene er drevet på dispensasjon siden.

Det er nå gitt fornyet konsesjon til:

 • Fornyelse av eksisterende konsesjon for Hjertvatn kraftverk
 • Overføring av vann fra Røvatn til Hjertvatnet ved hjelp av tunnel.
 • Etablering av Røvatn kraftverk for å utnytte fallet mellom Røvasselva og Hjertvatnet
 • Utvidelse av eksisterende Hjertvatn kraftverk tilpasset nytt vannføringsregime

Prosjektet vil gi ca 23 GWh ny kraft og totalt ca 30 GWh.

Mer info om kraftverket her:
Nordkraft: Hjertvatn kraftverk – Nordkraft
NVE: Hjertvatn kraftverk

Ballangen Energi AS – Nye Hjertevatn kraftstasjon
Høsten 2021 var det branntilløp i Hjertevatn kraftstasjon i Melkedalen. Stasjonen ble bygget i 1957 og har vært en tro tjener i alle år. Det pågår nå arbeid med installasjon av ny maskin og utstyr (generator/turbin/trafo m.m.). Leverandør er Troyer SPA i Italia.

Ballangen Utvikling AS – Dam Bruavatn (forsterking)

 •  Bak dam Bruavatn ligger vannmagasin for Arnes kraftstasjon tilhørende Ballangen Utvikling AS.
 • Etter revurdering (NVE) ble det bestemt at følgende måtte gjøres:
  • Heving av tettekjerne dam
  • Plastring på vann og luftside (komplett forsterkning)
  • Rehabilitering av flomløpskanal og overløpsterskel
 • Arbeidet har pågått i 2020 samt gjennom hele 2022. Det ferdigstilles sommer 2023.
 • Første trinn av arbeidet i 2020 er utført av lokale entreprenører i Ballangen.
 • Andre trinn utføres av Bulldozer Maskinlag.